διακυκᾶι

διακυκᾷ , διακυκάω
mix one with another
pres subj mp 2nd sg
διακυκᾷ , διακυκάω
mix one with another
pres ind mp 2nd sg (epic)
διακυκᾷ , διακυκάω
mix one with another
pres subj act 3rd sg
διακυκᾷ , διακυκάω
mix one with another
pres ind act 3rd sg (epic)
διακυκᾷ , διακυκάω
mix one with another
pres subj mp 2nd sg
διακυκᾷ , διακυκάω
mix one with another
pres ind mp 2nd sg (epic)
διακυκᾷ , διακυκάω
mix one with another
pres subj act 3rd sg
διακυκᾷ , διακυκάω
mix one with another
pres ind act 3rd sg (epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.